ÚVOD

 

Vítejte na našich internetových stránkách,

jak už název těchto stránek napovídá, zabýváme se kontrolou dětských hřišť a sportovišť. Provozování těchto zařízení nese pro provozovatele také povinnost zajistit pravidelné kontroly, prohlídky a údržbu podle pokynů výrobce. Možná však nevíte, že některé typy kontrol, např. roční hlavní kontrola, musí být prováděny nezávislou oprávněnou osobou.

Podmínkou pro vykonávání kontrol dětských hřišť a sportovišť je vlastnictví živnostenského listu pro "Testování, měření, analýzu a kontrolu sportovních zařízení a dětských hřišť". Vlastníme nejen tento živnostenský list, ale také osvědčení o účasti na odborných seminářích s přezkoušením týkajících se "Zařízení dětských hřišť". Odborné semináře byly organizovány TÜV SÜD Czech s.r.o..

Náš tým odborníků vás rád poučí o všech povinnostech, které vznikají provozováním dětských hřišť a také vám nabídne odpovídající služby spjaté s pravidelnou kontrolou těchto zařízení.

 

Příklad závady

Níže je zobrazen náhodný obrázek závady na dětském hřišti. Tento je konkrétně z kategorie:

Nebezpečí zachycení součástí těla

Chcete-li zobrazit více příkladů, klikněte na obrázek.