ZÁVADY

 

Na této stránce bychom Vám chtěli ukázat jedny z nejčastějších závad, které se objevují při kontrolách prováděných na dětských hřištích, a to veřejných nebo uzavřených (Mateřské školy, Dětské domovy, Domy dětí a mládeže, atd.).

Zvláštní pozornost věnujte kategorii "Zvlášť nebezpečné hrací prvky". Tyto hrací prvky jsou pozůstatky z doby minulé, před platností bezpečnostních norem ČSN EN 1176/2018 a 1177/2018. Mnoho měst, obcí, ale i mateřských škol má tyto hrací prvky instalované, a je jim jedno, že na těchto hracích prvcích mohou vzniknout u dětí velmi těžké úrazy.

V poslední době se stále ve větší míře projevuje na dětských hřištích úmyslné ničení hracích prvků, nový trend ve společnosti "vandalizmus". Do boje proti tomuto trendu se musí více zapojit nejen policie, provozovatelé dětských hřišť, ale i samotní uživatelé dětských hřišť. Pokud se podaří aspoň částečně tento trend vymýtit, bude přibývat ve městech stále více hezkých a hlavně bezpečných dětských hřišť.

Bezpečnostní zóny kolem hracích prvků

 

Dopadové plochy

     

Nebezpečí sevření těla


Nebezpečí zachycení součástí těla

     

Vandalizmus


Zvlášť nebezpečné hrací prvky

 

Jiná nebezpečí

   

 

Příklad závady

Níže je zobrazen náhodný obrázek závady na dětském hřišti. Tento je konkrétně z kategorie:

Jiná nebezpečí

Chcete-li zobrazit více příkladů, klikněte na obrázek.