NABÍZÍME

 

Provozovatelům veřejných dětských hřišť a dětských koutků (Magistráty, Obecní a Městské úřady, obchodní komplexy a kulturní zařízení, zoologické zahrady apod.)

 • provedení povinných ročních prohlídek se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví
 • provedení odborné a technické kontroly dětských hřišť a sportovišť
 • OTK je prováděna podle ČSN EN 1176/2018 a ČSN EN 1177/2018 a jejich novelizací
 • ochrana veřejného zdraví podle zákona 92/2006 Sb. a vyhlášky č.292/2006 Sb.
 • ke kontrole budou použité kontrolní přípravky a šablony HAGS - TÜV

Provozovatelům v oblasti školství (Mateřské školy)

 • provedení povinných ročních prohlídek se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví
 • provedení odborné a technické kontroly dětských hřišť a sportovišť
 • OTK je prováděna podle ČSN EN 1176/2018 a ČSN EN 1177/2018 a jejich novelizací
 • ochrana veřejného zdraví podle zákona 92/2006 Sb. a vyhlášky č.292/2006 Sb.
 • ke kontrole budou použité kontrolní přípravky a šablony HAGS - TÜV

Podle vašich požadavků zajistíme

 • poradenskou činnost při údržbě stávajících zařízení nebo při realizaci a instalaci nových hřišť či herních prvků
 • pomoc při úvádění hřišť do souladu s bezpečnostními normami
 • pomoc při vypracování provozní dokumentace
 • poučení pracovníků vyčleněných pro provádění běžných vizuálních kontrol a provozních kontrol dětských hřišť
 

Příklad závady

Níže je zobrazen náhodný obrázek závady na dětském hřišti. Tento je konkrétně z kategorie:

Nebezpečí zachycení součástí těla

Chcete-li zobrazit více příkladů, klikněte na obrázek.